Verzenden & retourneren

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. 

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. 
Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via sales@gdxshop.nl Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. 

Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen tien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. 
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 4,95 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Linears, Transitors, Zendbuizen, Buizen versterkers, gdx global dx antennes
Terug storten van betaling is binnen 7 werkdagen. 

 


Modelformulier voor herroeping 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

- Aan GDX Shop, Onderdeel van Handels onderneming Global DX Antennas

GDX Shop
Florence straat 6
8701 CH Bolsward sales@globaldxantennas.com

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende 

de verkoop van de volgende goederen:
de levering van de volgende digitale inhoud: 
de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen: 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*) 


- Naam/Namen consument(en) 

 

- Adres consument(en) 

 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

 

- Datum 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »